Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

„Zdraví a nemoc jsou v rukou lidí“ - z Číny


Používání rukou
k vyjádření přátelství
pro povzbuzení a uzdravení nemocných
k vyjádření lásky a něhy
pro uklidnění a polaskání dětí
je staré jako lidstvo samo.

Bernard Gunter